Thorbecketoren wordt Bellavista

Urban Interest transformeert kantoorgebouw aan De Savornin Lohmanplein, Den Haag

Binnenkort zal de transformatie van de Thorbecketoren naar luxe appartementengebouw Bellavista in de volgende fase terecht komen. Tot op heden zijn er werkzaamheden verricht aan de binnenzijde van het gebouw en onlangs zijn dat er rondom de toren bouwschuttingen geplaatst. Maar vanaf komende week zal de verandering zichtbaar worden aan de buitenzijde van het gebouw. Op deze data zal de torenkraan worden geleverd en gemonteerd. Op zichzelf al een bijzonder tafereel. Echter hier is gekozen voor een niet alledaagse werkmethodiek. De aannemer Bouwcombinatie Akor Vastbouw spreekt van een zogenaamde “inbouwkraan” die zal worden gemonteerd in de schacht van de nieuwe locatie voor de liften. Met andere woorden er wordt een kraan neergezet om een andere kraan omhoog te hijsen en vervolgens in de liftschacht te laten zakken. Normaliter wordt een torenkraan op het dak gemonteerd om met het proces mee te groeien. De aannemer heeft gekozen om de torenkraan meteen op hoogte te plaatsen zonder dat deze hoeft mee te groeien met de twee bovenste verdiepingen. Hierdoor zijn er minder kraanbewegingen nodig vanaf de begane grond en wordt er geen onnodige ruimte in beslag genomen op het parkeerdek boven het winkelcentrum “De Savornin Lohmanplein’. Daarnaast heeft de aannemer gekozen om de gehele buitengevel vanuit de binnenkant te monteren. De toren zal dus niet geheel in de steigers worden gezet. Dit betekent dat de transformatie van de gevel goed zichtbaar is voor omwonenden en het winkelend publiek. Door deze werkwijze wordt de overlast voor de omgeving beperkt. De Thorbecketoren wordt langzaam afgebouwd en Bellavista zal verschijnen.

150316 advertentie Bellavista 158x166_HR (1)

Zaterdag 21 maart aanstaande start de verhuur van de appartementen in het winkelcentrum. U bent van harte welkom te komen kijken en een lekker kopje koffie te komen drinken bij onze koffietuktuk. De winkeliersvereniging heeft aangegeven zeer verheugd te zijn met de start van de transformatie van de Thorbecketoren en ziet dit initiatief als een verrijking voor de buurt en het winkelcentrum.

Urban Interest heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd of te laat wordt ontvangen. Urban Interest aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Urban Interest staat er niet voor in dat dit bericht en/of bijlage(n) op generlei wijze schade kan veroorzaken, hoegenaamd ook, en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Externe e-mail wordt door Urban Interest niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.