Bellavista ingediend voor de NRP Gulden Feniks

Urban Interest heeft haar transformatieproject Bellavista ingediend voor de NRP Gulden Feniks. Deze prijs dient ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. Het is een prijs om van te leren. De jury analyseert de inzendingen op belangrijke aspecten als maatschappelijke waardecreatie, innovatie, economische waardecreatie en duurzaamheid.

De transformatie heeft ons geleerd dat ieder transformatie project specifieke uitdagingen biedt waarin je zaken niet zomaar moet aannemen maar op zoek moet gaan naar innovatie. Na transformatie dient een gebouw de kwaliteit van een nieuwbouw te bezitten. De afwerking van de woningen moet zijn als de afbouw van nieuwe woningen

Bellavista is niet alleen een luxe woontoren op een bijzondere locatie met fenomenale uitzichten rondom. Het is ook een duurzaam en energiezuinig gebouw. Zo wordt er gebruik gemaakt van stadsverwarming, een gebalanceerd ventilatiesysteem en led-verlichting in de gemeenschappelijke ruimten. Maar uiteraard is ook het hergebruik van het gebouw (transformatie van kantoren naar woningen)  bij uitstek een teken van duurzaamheid.

Het ontwerp van de nieuwe gevels is geïnspireerd op de architectuur van Piet Zandstra, de oorspronkelijke architect. De nieuwe woningen hadden behoefte aan buitenruimte en uitzicht. Hiertoe zijn ruime balkons toegevoegd en grote, soms verdiepingshoge, ramen opgenomen. Op prominente hoeken, zoals de hoek Laan van Meerdervoort/Thorbeckelaan, is echter het robuuste karakter van de kantoortoren bewaard. Zo is een rijker en een meer geleed en gelaagd gevelbeeld ontstaan, dat beter aansluit bij de nieuwe functie wonen. Daarnaast past het beeld in de omgeving en biedt het stimulans ook het ondergelegen winkelcentrum te renoveren/uitbreiden.

Het besluit om de stabiele kern deels te slopen was cruciaal voor het succes van deze transformatie, maar vroeg om constructieve vindingrijkheid en durf. Het onderling overleg en de afstemming tussen partijen zowel in ontwerp als uitvoering zijn hierin doorslaggevend geweest. De balkons, die bijna twee meter diep zijn en een nuttige belasting kunnen verdragen van duizend kilo (in plaats van de voorgeschreven 200) zijn innovatief verankerd. Slimme engineering zorgt ervoor dat van die verankering niets te zien is en de esthetische kwaliteit niet verstoord wordt. Daarnaast hebben de  aanpassing van de stabiliteitskern (de oude kern is deels gesloopt) en de toevoeging van  constructieve woningscheidende wanden (nieuwe stijve schijven) gezorfd voor een optimale indeling van de woningplattegronden. Het verwijderen van de op het dak staande installatietechniek en de overcapaciteit van het draagvermogen maakten de optopping met twee extra verdiepingen mogelijk.

Bellavista een uitdagende en succesvolle transformatie dat als voorbeeld kan dienen voor toekomstige transformatieprojecten. Een transformatie treft niet alleen het object maar is vaak ook bepalend voor haar omgeving.