Alle berichten van bellavista_denhaag

Bellavista ingediend voor de NRP Gulden Feniks

Urban Interest heeft haar transformatieproject Bellavista ingediend voor de NRP Gulden Feniks. Deze prijs dient ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. Het is een prijs om van te leren. De jury analyseert de inzendingen op belangrijke aspecten als maatschappelijke waardecreatie, innovatie, economische waardecreatie en duurzaamheid.

De transformatie heeft ons geleerd dat ieder transformatie project specifieke uitdagingen biedt waarin je zaken niet zomaar moet aannemen maar op zoek moet gaan naar innovatie. Na transformatie dient een gebouw de kwaliteit van een nieuwbouw te bezitten. De afwerking van de woningen moet zijn als de afbouw van nieuwe woningen

Bellavista is niet alleen een luxe woontoren op een bijzondere locatie met fenomenale uitzichten rondom. Het is ook een duurzaam en energiezuinig gebouw. Zo wordt er gebruik gemaakt van stadsverwarming, een gebalanceerd ventilatiesysteem en led-verlichting in de gemeenschappelijke ruimten. Maar uiteraard is ook het hergebruik van het gebouw (transformatie van kantoren naar woningen)  bij uitstek een teken van duurzaamheid.

Het ontwerp van de nieuwe gevels is geïnspireerd op de architectuur van Piet Zandstra, de oorspronkelijke architect. De nieuwe woningen hadden behoefte aan buitenruimte en uitzicht. Hiertoe zijn ruime balkons toegevoegd en grote, soms verdiepingshoge, ramen opgenomen. Op prominente hoeken, zoals de hoek Laan van Meerdervoort/Thorbeckelaan, is echter het robuuste karakter van de kantoortoren bewaard. Zo is een rijker en een meer geleed en gelaagd gevelbeeld ontstaan, dat beter aansluit bij de nieuwe functie wonen. Daarnaast past het beeld in de omgeving en biedt het stimulans ook het ondergelegen winkelcentrum te renoveren/uitbreiden.

Het besluit om de stabiele kern deels te slopen was cruciaal voor het succes van deze transformatie, maar vroeg om constructieve vindingrijkheid en durf. Het onderling overleg en de afstemming tussen partijen zowel in ontwerp als uitvoering zijn hierin doorslaggevend geweest. De balkons, die bijna twee meter diep zijn en een nuttige belasting kunnen verdragen van duizend kilo (in plaats van de voorgeschreven 200) zijn innovatief verankerd. Slimme engineering zorgt ervoor dat van die verankering niets te zien is en de esthetische kwaliteit niet verstoord wordt. Daarnaast hebben de  aanpassing van de stabiliteitskern (de oude kern is deels gesloopt) en de toevoeging van  constructieve woningscheidende wanden (nieuwe stijve schijven) gezorfd voor een optimale indeling van de woningplattegronden. Het verwijderen van de op het dak staande installatietechniek en de overcapaciteit van het draagvermogen maakten de optopping met twee extra verdiepingen mogelijk.

Bellavista een uitdagende en succesvolle transformatie dat als voorbeeld kan dienen voor toekomstige transformatieprojecten. Een transformatie treft niet alleen het object maar is vaak ook bepalend voor haar omgeving.

Bellavista trekt de aandacht in Bouwwereld

Met het toevoegen van twee verdiepingen en het aanhangen van witte balkons, is de Thorbecketoren veranderd in woontoren Bellavista. De constructieve kern is ingrijpend aangepast en voor de balkons is een onzichtbare ophanging ontworpen.

De esthetische kwaliteit van de Haagse woontoren Bellavista is hoog. Dat is een voortzetting van de kwaliteit die de strenge Thorbecketoren vóór de transformatie ook al had, zij het dat die wel als gedateerd beschouwd werd. Het bestaande, zestien verdiepingen hoge kantoorgebouw werd in 1968 gebouwd naar een ontwerp van architect Piet Zanstra. Voor die tijd was het een modern kantoorgebouw met sterke horizontale accenten middels borstweringen van grindbeton en even hoge raamstroken. De belangrijkste huurder was de GGD, maar die is al vele jaren geleden vertrokken.

Projectarchitect Frederik Vermeesch van architectenbureau Rijnboutt heeft met het toevoegen van de door de opdrachtgever gevraagde buitenruimtes, niet alleen de woonkwaliteit van de gerealiseerde appartementen flink verhoogd, maar ook het uiterlijk van het gebouw aanzienlijk veranderd. De horizontale dominantie is doorbroken door de boven elkaar gelegen rijen balkons. Zij maken het met twee verdiepingen opgetopte gebouw slank en elegant. Temeer omdat het in de loop der jaren grauw geworden grindbeton van de borstweringen nu plaats heeft gemaakt voor sprankelend wit beton. Voor de transformatie is het gebouw tot op het betonskelet gestript. Er is steigerloos gebouwd. Voor de plaatsing van de nieuwe gevelelementen is gebruikgemaakt van een in het hart van het gebouw geplaatste bouwkraan.

Granulaat van Noors wit marmer

Er is lang gezocht naar de juiste materialisatie en detaillering van de gevel, waarbij het werk van Piet Zanstra respectvol en minutieus bestudeerd werd. Voor het beton van de nieuwe gevel (balkonelementen en borstweringen) is gekozen voor een granulaat van Noors wit marmer. Na het ontkisten van de prefab elementen zijn de zichtzijden gestraald met inert grit en/of gebouchardeerd. Samen met het grijsbruin (brun sablé) gepoedercoat aluminium van de gevelkozijnen en het transparante glas van de balkonbalustrades, krijgt het gebouw een aanzien dat de nieuwe naam Bellavista rechtvaardigt, ofschoon die naam natuurlijk ook betrekking heeft op het fenomenale uitzicht (op het centrum van Den Haag, de duinen en de Noordzee) vanaf de hogere verdiepingen.

Balkonophanging

Voor de bijna twee meter uitstekende balkons (nuttige belasting 250 kg/m2) was de verankering een constructieve uitdaging, vertelt Sylvia Rode. Zij is als senior projectcoördinator bij Rijnboutt nauw betrokken geweest bij de engineering en uitvoering van het project. Rode: “Er is uiteindelijk voor gekozen om het borstweringsdeel onder de balkons één geheel te laten vormen met de balkonplaat. De L-vorm die daardoor ontstaat, gaat het kantelen van het balkon voor een belangrijk deel tegen.” Voor de verankering van de balkons (en overige betonnen gevelelementen) is advies gevraagd aan verankeringsspecialist Kuijpers Uitvoering & Advies. In samenspraak met Decomo die de gevelelementen produceert en John van Spanje, projectleider bij aannemer Akor, is een slimme ophangconstructie bedacht. Die constructie bestaat uit stalen consoles die aan de vloerrand zijn bevestigd en met stalen strippen en lijmankers aan de bovenzijde van de vloer zijn verankerd. In de prefab balkons zijn draadeinden M30 opgenomen, waarmee de balkons aan de consoles zijn bevestigd. De consoleconstructie en het aangestorte borstweringsvlak onder het balkon voorkomen wegkantelen van de balkonplaat.

Stabiliteitskern

Bij de ontwikkeling van de plattegronden van de appartementen bleek de betonnen stabiliteitskern in het gebouw een groot obstakel. Uitgangspunt was het realiseren van acht appartementen van circa 80 m2 per verdieping voor de 3e tot en met 12e verdieping. De hogere verdiepingen hebben grotere woningen, variërend van 98 tot 130 m2. De in de lengterichting van het gebouw lopende kern met twee trappenhuizen, vier liften en sanitaire ruimten liet rondom ruimte vrij voor een gang en kantoorvertrekken, maar die ruimte was onvoldoende voor een bruikbaar appartement. Bovendien zaten de deuropeningen op de verkeerde plaatsen en voldeed de vrije hoogte niet aan de huidige normen. Aannemer Akor kwam met het verlossende Eureka-moment. Rode: “Het besluit om de stabiele kern deels te slopen en zo meer en ook beter bruikbare woonruimtes te creëren, was een cruciale beslissing, maar vroeg om constructieve vindingrijkheid.”

Stijve schijven

Om de stabiliteit te garanderen moesten nieuwe, stijve elementen in het gebouw aangebracht worden. Op voordracht van Akor heeft constructeur Jos Welberts van Adviesbureau Tielemans daarvoor een plan ontwikkeld. Ter vervanging van de kern zijn op iedere verdieping vier 35 of 26 cm dikke in het werk gestorte betonschijven gemaakt, die tevens woningscheidende wanden zijn. Welberts: “De schijven staan op andere plaatsen dan de oorspronkelijke stabiele kern en dientengevolge was ook de afdracht van belastingen, waaronder de windbelasting, op de betonkolommen en de daaronder liggende bestaande paalfundering gewijzigd. Uitvoerig onderzoek naar de kwaliteiten van de bestaande draagkrachten leidde onder meer tot het opdikken van de onderste betonkolommen.” Bijkomend op te lossen probleem was dat de woningscheidende en dus stijfheid brengende wanden op de bovenste verdiepingen op een andere plaats stonden. Dit is opgelost met aanvullende trekbandwapening die in gefreesde sleuven in de betonvloeren is aangebracht. Om in dit complexe, constructieve traject toch een soepel lopende en vooral ook veilige planning te kunnen hanteren, waarin de volgorde van slopen en bouwen zeer kritisch is, heeft Welberts een uitvoerige handleiding gemaakt voor de aannemer.

Duurzaam en energiezuinig gebouw

Bellavista is niet alleen een luxe woontoren op een bijzondere locatie met fenomenale uitzichten rondom, het is ook een duurzaam en energiezuinig gebouw. Zo wordt er gebruikgemaakt van stadsverwarming, balansventilatie en ledverlichting in de gemeenschappelijke ruimten. Maar uiteraard is ook het hergebruik van het gebouw een teken van duurzaamheid. Het verwijderen van de op het dak staande installatietechniek en de overcapaciteit van het draagvermogen maakten de optopping met twee extra verdiepingen mogelijk. Voor architectenbureau Rijnboutt is het project nog niet afgerond. Na de oplevering van Bellavista zal het winkelcentrum worden aangepakt en de parkeervoorziening worden uitgebreid. Het duurzame hergebruik van het nu achttien verdiepingen hoge gebouw is daarmee een aanzet tot een uitgebreidere gebiedsverbetering.

Bron: Bouwwereld.nl

Bellavista opent haar deuren!

De transformatie van kantoorgebouw naar appartementencomplex is gereed.

Volgende week zal er worden gestart met de oplevering van de appartementen en inhuizing van de nieuwe bewoners van Bellavista, maar gisteren is Bellavista op feestelijke wijze formeel geopend door Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur.

Het ‘De Savornin Lohmanplein’ is een plein met geschiedenis waarbij het stedenbouwkundig belang voor de uitbreiding van Den Haag al lang geleden is herkend.

Eind jaren 60 werd hier voor het eerst ook daadwerkelijk gebouwd. Architect Piet Zandstra ontwikkelde uiteindelijk een multifunctioneel woon-, werk- en winkelcomplex in Amerikaanse stijl. Het complex was modern voor haar tijd en het kantoorgebouw de Thorbecketoren kreeg een krachtige uitstraling op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Thorbeckelaan. De grijze toren is alom bekend in Den Haag en van ver zichtbaar.

Het gebouw heeft jarenlang dienst gedaan als kantoor van de GGD, maar is een aantal jaar geleden leeg komen te staan. Met duurzaamheid als uitgangspunt is gezocht naar een manier om het gebouw in zijn geheel her te gebruiken. De inzet van het gebouw als kantoorpand bleek niet meer haalbaar, de markt toont echter wel behoefte aan woonruimte, zeker uitbreiding van woonruimte in binnenstedelijke gebieden. In dit geval bleek transformatie ook bouwkundig mogelijk.

De transformatie van de Thorbecketoren is gebaseerd op de bestaande structuur en constructie van het gebouw. Om aan te sluiten op het oorspronkelijke krachtige ontwerp van de toren heeft de architect Rijnboutt, gelijksoortige materialen toegepast in een meer verfijnde geleding die past bij de nieuwe functie als woongebouw. De belangrijkste en opvallendste toevoegingen zijn de balkons en twee nieuwe woonverdiepingen op de toren. Hierdoor wordt het gebouw slanker en gaat tegelijkertijd de woonkwaliteit en flexibiliteit omhoog.

De haalbaarheid van de transformatie naar woongebouw is hier mede bepaald door de unieke locatie, daarom is de oude betonnen gevel vervangen door verdiepingshoge raampartijen. Het optimaal benutten van het prachtige uitzicht was een eis in het ontwerp. Het nieuwe woongebouw, dat 116 luxe appartementen in het middeldure huursegment omvat, heeft de passende naam Bellavista  gekregen, daar het uitzicht vanuit de woningen op zowel het centrum van Den Haag als de kusten van Kijkduin en Scheveningen fenomenaal is.

Hergebruik is per definitie duurzaam, maar bij de ontwikkeling van het woongebouw is ook rekening gehouden met andere duurzame maatregelen, zoals het bereiken van het energielabel A en de aansluiting van het complex op stadsverwarming. De transformatie van de Thorbecketoren naar modern appartementengebouw leidt niet alleen tot mooie appartementen, maar biedt daarnaast ook aanknopingspunten voor gebiedsverbetering. In navolging van de dit transformatieproject zal ook het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein in de plint van de toren en het bijbehorende parkeerdek worden uitgebreid en gerenoveerd. Tevens zal in samenwerking met de gemeente de omliggende infrastructuur worden vernieuwd. Kortom een kwaliteitsimpuls voor het gehele gebied.

Dit project is voor Urban Interest het voorbeeld van een succesvol transformatieproject. Het stimuleert om deze ervaring ook in te zetten op andere locaties en gebouwen een tweede leven te bieden.  Transformatie biedt ons een lange termijnperspectief voor de aanpak van leegstand.

Toekomstige bewoners Bellavista nemen een kijkje!

Op vrijdag 13 mei mochten de toekomstige bewoners van de Bellavista toren een kijkje nemen bij de bouw van hun toekomstige woning. De belangstelling was groot.
Urban Interest heeft voor deze kijkmiddag de eerste woonlaag (3e verdieping) opengesteld voor bezichtiging. Enkele appartementen zijn volledig afgewerkt zodat de bewoners een eerste indruk hebben gekregen van de keuken, de badkamer en het uitzicht. Het is nog even wachten en dan kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen.

Interieur 1 Type A

Download hoge resolutie foto

 

Interieur 2 Type A

Download hoge resolutie foto

Nieuwe verdiepingen voor Bellavista

Bellavista krijgt twee nieuwe woonverdiepingen bovenop de bestaande bouw van de voormalige Thorbecketoren. De aannemer Akor-Vastbouw stort op dit moment de laatste vloeren. Het uitzicht op de bovenste verdiepingen is zoals altijd fantastisch, we gunnen u nogmaals een blik.
Langzaam kruipt de ook de nieuwe gevel verder omhoog, wat is het een genot om naar te kijken!

Transformatie geeft spectaculair uitzicht

Eerste deel van de gevel ontmanteld

Onlangs is de aannemer Bouwcombinatie Akor Vastbouw begonnen aan de ontmanteling van de gevel van de Thorbecketoren. Een volgende mijlpaal in de transformatie van kantoorgebouw naar de luxe woontoren Bellavista.

Waar de werkzaamheden zich in eerste instantie op de demontage aan de binnenzijde waren gericht gaat het bouwproces de komende tijd voor spectaculaire beelden zorgen aan de buitenkant van gebouw. Eerst zullen de gevel aan de lange zijden worden verwijderd en daarna de korte zijden. De verwachting is dat er omstreeks eind augustus alleen nog een betonnen geraamte zichtbaar zal zijn.

Urban Interest is afgelopen maart gestart met de verhuur van de luxe appartementen en kan melden dat er tot heden ongeveer 35% is verhuurd. Bellavista is wonen met fantastische uitzichten rondom. Hier wordt nu al invulling aan gegeven.